Přeskočit na obsah


Ekotextilie

Jaké výhody mají ekotextilie?

Přehled ekotextilí

Přímý prodej ekotextiliíTerapeutická zahrada
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
www.fnbrno.cz

V rámci budování nové zahradně-terapeutické infrastruktury vznikl areál pro pacienty kliniky, kteří jsou v akutní fázi onemocnění a jejich stav jim nedovoluje  běžně se pohybovat ve volné přírodě. Dalším projektovým záměrem byla revitalizace stávajícího dětského hřiště a jeho přeměna v zahradně-terapeutický areál pro potřeby pacientů dětského oddělení.

Terapeutická zahrada Fakultní nemocnice v Brně


Projekt zahrnoval také vybudování odpočinkové zóny v  části zahrady, která bude k dispozici i pacientům ostatních klinik a oddělení Fakultní nemocnice Brno pro receptivní zahradní terapii.

Terapeutická zahrada Fakultní nemocnice v Brně

Použité produkty: ekotextilie Agrotex EKO

Další informace: webové stránky o projektu Terapeutické zahrady.Smyslová zahrada
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín

www.specskolanj.cz

Základem speciálně pedagogické práce u dětí a žáků s těžkým mentálním a tělesným postižením je dostatečně podnětné prostředí, které rozvíjí především jejich smyslové vnímání, pohybovou aktivitu, rozumové a komunikační dovednosti a samostatnost. Součástí celodenní vzdělávací práce u předškolních dětí i školních žáků se zdravotním postižením je také pobyt venku spojený s výukovými a pohybovými aktivitami, které využívají přirozené i přizpůsobené prostředí. Druh a stupeň postižení dětí výrazně omezuje nebo zcela znemožňuje využití veřejných dětských hřišť města navržených pro zdravou populaci. Z důvodů imobility dětí, specifických projevů jejich chování a vyšších personálních požadavků při pobytu venku je také omezena možnost tématických vycházek po okolí.

Využití ekotextilií ve Smyslové zahradě MŠ a ZŠ v Novém Jičíně

Navržená a realizovaná úprava školní zahrady plně vyřešila uvedenou situaci a je plnohodnotným prostorem pro výuku i činnost školní družiny v odpoledních hodinách, který využijí současně děti a žáci s těžkým tělesným a mentálním postižením i s autismem.


Využití ekotextilií ve Smyslové zahradě MŠ a ZŠ v Novém Jičíně

Použité produkty: ekotextilie Agrotex EKO+
, mulčovací rohož Geomat K-PF a kolíky Geopin PLA
Další informace: webové stránky projektu Smyslová zahrada.Přírodní zahrada ve Starém Lískovci v Brně
Městská část Brno-Starý Lískovec
http://liskoveckazahrada.webnode.cz/

Městská část Brno-Starý Lískovec získala v grantovém řízení prostředky na úpravu zahrady kolem Centra volného času Linka. Díky tomu vznikne do října 2013 kolem Linky příjemná přírodní zahrada s herními prvky. Prostor, kde se můžou děti válet v trávě, hrát si, dospělí posedět a odpočinout si. Projekt zahrady vznikl na veřejných setkáních s lidmi z Lískovce, svými nápady přispěly i děti ze základních škol Bosonožská, Elišky Přemyslovny a Labská.

Využití ekotextilií v Přírodní zahradě v brněnské části Starý Lískovec

Využití ekotextilií v Přírodní zahradě v brněnské části Starý Lískovec

Použité produkty: ekotextilie Agrotex EKO
Další informace: webové stránky projektu Přírodní zahrady ve Starém Lískovci.Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024