Přeskočit na obsah


Ekotextilie

Jaké výhody mají ekotextilie?

Přehled ekotextilí

Přímý prodej ekotextilií
Pokládka (instalace) ekotextilií a mulčovacích rohoží

1. Odstraňte plevel z povrchu a urovnejte podklad.
Srovnání povrchu před mulčováním
2. Rozviňte ekotextilii / mulčovací rohož s přesahy alespoň 20 cm a konce upevněte kolíky,
kameny, nebo zahrňte zeminou.
Rozvinutí ekotextilie / mulčovací rohože a její ukotvení
3. Vyznačte si, kde chcete umístit výsadbu. Na vyznačených místech rozřízněte
ekotextilii / mulčovací rohož do tvaru písmene X ve velikosti odpovídající kořenovému balu.
Umístění výsadby
4. Zasaďte sazenice. Rohy ekotextilie / mulčovací rohože překlopte zpět k sazenicím, očistěte
povrch od zeminy. Ekotextilie  a rohože není nutné zakrývat.
Výsadba do ekotextilie / mulčovací rohože
5. Pro dekorativní účely je lze pokrýt mulčovací kůrou nebo okrasným štěrkem.
Použití mulčovací kůry nebo okrasného štěrku

 


Kolik kolíků použít pro přikotvení ekotextilií a rohoží na svazích?

V tabulce jsou uvedeny doporučené počty kotvících kolíků pro svahy různých sklonů.
Délka kolíku závisí na soudržnosti zeminy, do které se kotví - čím je zemina pevnější, tím může být kolík kratší.

sklon svahu
Svah 4:1 1:4 (14°) Svah 3:1 1:3 (cca 18°)
schéma kotvení Kotvící schéma pro svahy 4:1 Kotvící schéma pro svahy 3:1
počet kolíků
na 1 m2 plochy svahu
cca 0,8
cca 1,35

 

sklon svahu
Svah 2:1 1:2 (cca 27°) Svah 1:1 1:1 a více (nad cca 45°)
a pomalu tekoucí voda
schéma kotvení Kotvící schéma pro svahy 2:1 Kotvící schéma pro svahy 1:1
počet kolíků
na 1 m2 plochy svahu
2 cca 4,1

 

sklon svahu
Koryta a kanály rychle tekoucí voda
nebo břehy trvalých toků
schéma kotvení Kotvící schéma pro koryta a kanály
počet kolíků
na 1 m2 plochy svahu
cca 4,1

 


Typy výrobků a jejich doporučené využití

typ mulčování protierozní
ochrana

ekotextilie

Ekotextilie ano ano, dočasná
mulčovací
rohože
Mulčovací rohože ano ano, dočasná
protierozní
rohože
(sítě)
Protierozní rohože (sítě) ne ano, dočasná
trvalé
protierozní
georohože
Trvalé protierozní georohože ne ano, trvalá,
nutno překrýt zeminou

Typickým zástupcem je např. georohož Trinter

 


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2023