Přeskočit na obsah


Ekotextilie

Jaké výhody mají ekotextilie?

Přehled ekotextilí

Přímý prodej ekotextilií 

Zahradnictví Zahradnictví

V zahradnictvích a pěstitelských školkách snižují agrotechnické nároky na obdělávání půdy a zlepšují vláhové poměry v půdě. Využívají se jako plně kompostovatelné vaky pro dočasnou okrasnou zeleň. Po rozkladu slouží jako biohnojivo.

Pěstitelé ovoce a zeleninyPěstitelé zeleniny, ovoce a vinné révy

Náhrada za chemické přípravky proti plevelům. Vhodné pro producenty plodin v bio kvalitě. Dostupná pro velkopěstitele i drobné zahrádkáře.


Ekotextilie v zahradnictvíMěstská zeleňObecní a městské samosprávy

Ekotextilie snižují náklady na údržbu komunální zeleně - do doby plného vzrůstu keřové vegetace slouží jako ochrana proti plevelům a jako dočasná protierozní ochrana. Udržují půdní vlhkost.
Pro ochranu proti vandalismu obsahují zpomalovače hoření.


Ekotextilie na strmých svazích

Ekotextilie ve veřejné zeleni

Ekotextilie ve vodním stavitelstvíZahradní architekturaZahradní architektura

Dočasná ochrana ploch do doby plného vzrůstu keřové a popínavé vegetace. Lze je použít jako náhradu za tradiční mulčování. V zahradní architektuře mohou přinést úsporu až 50% na materiál ve srovnáním s obvyklým mulčováním.


Ekotextilie v zahradní architektuřeDopravní infrastrukturaDopravní infrastruktura

Ekotextilie se využívají pro ochranu zemních svahů dopravní infrastruktury.
V zemích západní Evropy díky nim dosáhli značných úspor při ochraně a údržbě zemních konstrukcí proti plevelu případně erozi. Příklady instalací vidíte níže.


Příklady využití ekotextílií na svazích kolem komunikací

Dopravní infrastruktura se svahy pokrytými ekotextiliemi


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2022