Přeskočit na obsah


Ekotextilie

Jaké výhody mají ekotextilie?

Přehled ekotextilí

Přímý prodej ekotextiliíEkotextilie zabraňují růstu plevelu. Jsou ekologickou alternativou k běžně používaným agrotextiliím a netkaným textiliím na bázi vláken vyrobených z ropy.

Ekotextilie ve skleníku

Narozdíl od nich jsou vyrobeny ze 100% kompostovatelné biomasy. Mají průměrnou životnost 3-5 let – rozkládají se pod vlivem teploty a vlhkosti. Nezanechávají po svém rozkladu žádné nežádoucí chemické zbytky a na konci své životnosti slouží jako biologické hnojivo.
Mohou plně nahradit herbicidy a jsou ideální pro ekologické pěstování plodin.

Přínosy ekotextilií


Výhody ekotextilií:

  • pohlcují sluneční záření a tím zamezují růstu plevele

  • jsou 100% kompostovatelné

  • zajišťují snadný průnik vody do půdy rovnoměrně po celém povrchu

  • snižují odpařování vody, udržují půdní vlhkost, zabraňují tvorbě půdního škraloupu

  • mají vynikající UV stabilitu (lepší než UV-stabilizované PP nebo PET geotextilie)

  • obsahují přírodní zpomalovače hoření

  • mají kompaktnější strukturu než rohože z juty nebo kokosových vláken - snáze se přepravují

Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024